آب شيرين کن دريايي- گذر از بازده 40 به بازده 60 درصد

آب شيرين کن دريايي- گذر از بازده 40 به بازده 60 درصد
  • 1 0
  • (8 ستـاره )
  • 17\11\1393
  • 2074

ميزان بالای املاح محلول در آب دريا همواره افزايش بازده واحد های آبشيرين کن دريايي را با دشواری مواجه نموده است.اهميت اين مطلب بويژه در خصوص آب شور خليج فارس باميزان مواد محلول بيش از 45000 ميليگرم در ليتر بيش از پيش مشهود است .بدليل همين شوری زياد موجود در آب دريا, همواره طرحهای آب شيرين کن دريايي در کشور بصورت يک مرحله ای اجرا و عليرغم استفاده از ممبرانهای نوين , حداکثر بازده سيستم به 40 درصد محدود گرديده است.

در اواسط دهه آخر قرن گذشته شرکت Toray با استفاده ار نسل جديد ممبرانهای آب دريا مطالعات اوليه خود را بر روی واحد های آبشيرين کن دريايي دو مرحله ای با بازده تا 60 درصد آغاز و بمنظور بررسی موضوع , يک واحد آبشيرين کن به ظرفيت 210 متر مکعب در روز نصب و در طول مدت 2 سال اطلاعات مربوط به واحد مذکور را گردآوری نمود .بررسی انجام شده برروی واحد های مذکور تا کنون بيانگر آنست که آب شيرين کن های فوق الذکر علاوه بر بازده مطلوب , از طول عمر ممبران های مطلوبی نيز برخوردار بوده اند. در اين شيوه بهای آب توليدی 10 تا 15 درصد کاهش يافته و ازفضای مورد استفاده جهت احداث واحد نيزتا 30 درصد کاسته شده است.
تـصـاویـر

...هنـوز نظـری داده نشـده اسـت

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر