دستگاههای تصفیه آب و آبشیرین کن صنعتی با تکنولوژی RO

دستگاههای تصفیه آب و آبشیرین کن صنعتی با تکنولوژی RO
  • 0 0
  • (0 ستـاره )
  • 06\03\1391
  • 6130

نحوه سفارش دستگاه تصفیه آب صنعتی :

الف) تهیه اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی وساخت :

1 - آنالیز فیزیکی ، شیمیایی و باکتریولوژی آب خام در دسترس .

2 - محل تامین آب خام ( چاه ، آب لوله کشی شهری یا شهرک صنعتی ، رودخانه ، دریا ) و فشار آن .

3 - حداکثر آب تصفیه شده مورد نیاز در 24 ساعت شبانه روز .

4 - کیفیت آب تصفیه شده درخواستی و مورد مصرف آن ( آب به چه منظور استفاده خواهد شد ؟ بطور مثال : جهت تولید مواد غذایی ، داروسازی و محصولات کشاورزی یا جهت شرب ، شستشو ، استفاده در تاسیسات جهت جلوگیری از رسوب آب و ... )

5 - محل اجرای پروژه .

6 - محدودیت های اجرایی در صورت وجود شامل : زمان ، نوع و اندازه فضای در دسترس جهت نصب و راه اندازی ، فشار آب و ...

ب) ارسال اطلاعات :

بعد از تهیه اطلاعات فوق به همراه آدرس ، شماره تلفن و فکس یا ایمیل به شماره فکس : 03117224155 و یا ایمیل  :info@jazireab.comارسال فرمائید .

پ) بررسی اطلاعات شما و ارسال پیشنهاد فنی و مالی :

اطلاعات ارسالی شما در اسرع وقت توسط واحد فنی مطالعه و در صورت وجود ظرفیت کاری و امکانات مورد نیاز پیشنهاد فنی و مالی حضورتان ارسال می گردد . ( جهت نیاز به اطلاعات بیشتر با شما تماس گرفته خواهد شد ) در صورت تعدد سفارش و نبود ظرفیت کاری از شرکت های همکار جهت انجام سفارش شما استفاده و قبلا حضورتان معرفی خواهد شد .

ت) اجرا :

بعد از توافقات بین طرفین و دریافت پیش پرداخت ساخت ، نصب و راه اندازی دستگاه بعد از مدت زمانی که در پیشنهاد قید می شود انجام خواهد شد

صنعتی و نیمه صنعتی » دسـته بنـدی  

4 نـظـرات

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر