آب سالم < مـرور برچسـب هـای محصـول


دستورالعمل نصب دستگاههای تصفیه آّب خانگی

دستورالعمل نصب دستگاه تصفیه آب خانگی جزیره ادامـه مطلـب


سی سی کا تایوان-cck اورجینال

ساخت کشور تایوان دارای 6 مرحله جهت تصفیه آب مخزن 4 گالنی شیر خروجی مجزا پمپ 125 هیدینگ تایوان شیر میکس جهت تنظیم سختی آب ادامـه مطلـب


الکوثر

ساخت کشور تایوان دارای 6 مرحله جهت تصفیه آب مخزن 4 گالنی شیر خروجی مجزا پمپ 125 هیدینگ تایوان شیر میکس جهت تنظیم سختی آب پایه دار ادامـه مطلـب


کریستال واتر

ساخت کشور تایوان دارای 6مرحله جهت تصفیه آب مخزن4 گالنی شیر خروجی مجزا پمپ 125 هیدینگ تایوان شیر میکس جهت تنظیم سختی آب ادامـه مطلـب


خانگی

مدل : RO - 5S • تعداد فیلتر : 5 عدد • فیلترها :post carbon + memberan + CTO + UDF + PP • شیر مصرف : کلاسیک ربع گرد استیل کرم • مخزن : 3 گالن با روکش پلاستیکی • پایه : ندارد • گیج فشار : ندارد • شیر تنظیم TDS : دارد • شیر کنترل… ادامـه مطلـب


خانگی

مدل : RO - 5S • تعداد فیلتر : 5 عدد • فیلترها :post carbon + memberan + CTO + UDF + PP • شیر مصرف : کلاسیک ربع گرد استیل کرم • مخزن : 3 گالن با روکش پلاستیکی • پایه : ندارد • گیج فشار : ندارد • شیر تنظیم TDS : دارد • شیر کنترل… ادامـه مطلـب