مـرور دستـه بنـدی > شومینه با تزئینات مسی (هخامنشی)

در این قسمت کلیه شومینه های گازی با تزئینات مسی (هخامنشی) شرکت هایلان قرار می گیرد.شومینه مدل 20000

مدل : 20000 مشخصات : هیزم دار - لعابی گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب ادامـه مطلـب