مـرور دستـه بنـدی > طرح شومینه

در این قسمت کلیه بخاری های گازی - طرح شومینه شرکت هایلان قرار می گیرد.طرح شومینه هایلان مدل 7000

مدل : 7000 مشخصات : گرافیکی گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب قدرت حرارتی : 4500کیلو کالری بر ساعت ادامـه مطلـب


طرح شومینه هایلان مدل 9000

مدل : 9000 مشخصات : گرافیکی گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب قدرت حرارتی : 8500 کیلو کالری بر ساعت ادامـه مطلـب


طرح شومینه هایلان مدل 15000

مدل : 15000 مشخصات : گرافیکی گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب قدرت حرارتی : 8500 کیلو کالری بر ساعت ادامـه مطلـب