مـرور دستـه بنـدی > بخاری و شومینه

در این قسمت می توانید انواع بخاری و شومینه را مشاهده نمایید.شومینه مدل 15000

مدل : 15000 مشخصات : هیزم دار - استاتیک گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب ادامـه مطلـب