مـرور دستـه بنـدی > سافت واتر

دستگاه موردنظر در زير فضاي سينک ظرفشویی در آشپزخانه نصب مي گردد. اين دستگاه پس از چندين مرحله فيلتر آب را در مخزن تحت فشار پمپ مي کند تا هر زمان که بخواهيد بتوانيد استفاده نماييد. اين دستگاه بدون استفاده از هيچ ماده شيميايي و يا الکتريسيته آب گوارا را براي شما مهيا مي سازد . تکنولوژي اسمز معکوس آب خالص را تهيه مي نمايد. همچنين حذف کلر از آب موجب بهبود طعم آب مي شود . اين دستگاه با حذف مواد سخت کننده آب مثل سرب ، مس ، باريم ،‌کروم ،‌جيوه ، سديم ، کادميوم ، فلورور ، نيتريت ،‌نيترات و سلنيوم علاوه بر سبک کردن آب سلامتي را به استفاده کننده از آن عرضه مي کند.


!تـوجـه. با عرض پوزش، هیـچ محصـولی در این دستـه وجـود نـدارد