مـرور دستـه بنـدی > تصفیه آب خانگی

دستگاه های تصفیه آب و آبشیرین کن با تکنولوژی اسمزمعکوس ساخت کشور تایوان تحت لیسانس امریکاو آلمانWATER TEK

روش اسمز معکوس یکی از روش های نوین جداسازی می باشد که در آن املاح تا ابعاد 0.001 میکرون توسط غشای ممبرین و با فشاری که پمپ ایجاد می کند ,حذف می شوند.این روش قادر بهجداسازی مواد غیر آلی حل شده ، مواد آلی… ادامـه مطلـب